Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này điều chỉnh cách thức mà Tạp Chí Sắc Đẹp thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ của Tạp Chí Sắc Đẹp.

Để tránh nhầm lẫn, Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho người dùng là cá nhân. Tạp Chí Sắc Đẹp khuyến khích người dùng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Tạp Chí Sắc Đẹp có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

Các loại dữ liệu cá nhân mà Tạp Chí Sắc Đẹp thu thập, xử lý

Để Tạp Chí Sắc Đẹp có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng và/hoặc xử lý các yêu cầu của Người dùng, Tạp Chí Sắc Đẹp có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm

  • Dữ liệu cá nhân cơ bản của Người dùng và các cá nhân có liên quan của Người dùng
  • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Người dùng và các cá nhân có liên quan của Người dùng

Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

Tạp Chí Sắc Đẹp thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân từ Người dùng theo các phương thức sau:

Trực tiếp từ Người dùng bằng các phương tiện khác nhau:

  • Khi Người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc bất kỳ biểu mẫu nào khác liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Tạp Chí Sắc Đẹp;
  • Khi Người dùng tương tác với nhân viên dịch vụ Người dùng của Tạp Chí Sắc Đẹp, ví dụ như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp mặt trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc tương tác trên mạng xã hội
  • Khi Người dùng sử dụng các trang web của Tạp Chí Sắc Đẹp

Cookies

Khi Người dùng sử dụng hoặc truy cập các website, trang tin trực tuyến (sau đây gọi chung là “trang tin điện tử”) của Tạp Chí Sắc Đẹp, Tạp Chí Sắc Đẹp có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Người dùng. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Người dùng khi Người dùng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Người dùng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Người dùng.

Tạp Chí Sắc Đẹp có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Người dùng khi Người dùng quay lại các trang tin điện tử của Tạp Chí Sắc Đẹp, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của Tạp Chí Sắc Đẹp, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của Tạp Chí Sắc Đẹp. Người dùng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Người dùng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của Tạp Chí Sắc Đẹp, Người dùng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của Tạp Chí Sắc Đẹp.

Điều khoản chung

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 14/03/2024. Người dùng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Người dùng thông qua các Kênh của Tạp Chí Sắc Đẹp trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của Tạp Chí Sắc Đẹp. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.